הזדמנויות למידה בקבוצות קטנות

מה ניתן לעשות עם השעה הפרטנית?

בעקבות רפורמת "אופק חדש" נוספו שעות לימוד רבות לבתי הספר היסודיים. שעות אלה מכונות "השעות הפרטניות". הן מיועדות להוראה-למידה ליחידים או לקבוצות שגודלן אינו עולה על חמישה תלמידים.

"אופק חדש" מדגיש את ההוראה-למידה המכוונת לפרט, את חיזוק הפרופסיה באמצעות התפתחות מקצועית, את השינוי שחל במבנה משרת המורה ואת ההכרה במגוון המשימות שעליו לבצע כחלק מתפקידו (בנוסף להוראה בכיתה בת כשלושים תלמידים ויותר).

שינויים אלה מזמינים את בית הספר לבחון מחדש את האקלים התרבותי שלו תוך מתן תשומת לב לקידום כל תלמיד ותלמידה בהיבטים השכליים (קוגניטיביים), החוש-תנועתיים, התוך אישיים והבין אישיים.

שינויים אלה גם מעשירים את האפשרויות העומדות לרשות המורים להבאת כל תלמיד ותלמידה להישגים הנדרשים (סטנדרטים).

משרד החינוך הוציא לאור חוברת, מטרת החוברת לסייע במימוש האפשרויות שבהוראה-למידה בקבוצה הקטנה.

החוברת מוקדשת למהותה של מסגרת הלימוד בקבוצה קטנה שבה מתקיימת הוראה-למידה בקבוצה בת 2 - 5 תלמידים עם המורה[1]. בחוברת נציג את האפשרויות שהמסגרת מזמנת ואת העקרונות והתהליכים שצריכים להתקיים כדי לממש את היתרונות של המסגרת; נעמוד על תפקידי המורה בהוראה-למידה בקבוצה הקטנה; נבחן דרכי הוראה-למידה בקבוצה הקטנה ואת סוגי השיח בה; נשלב מידע עיוני ותרחישים מהשדה ונציע שאלות לדיון כנקודת מוצא ללמידה של אנשי ההוראה. כדי להעשיר את התובנות והרעיונות שניתן להפיק מהחוברת, אנו מציעים לקיים למידה ודיונים בנושאים הנכללים בחוברת גם במסגרת קבוצתית של צוות ההוראה.

מפקחים ומנהלים יוכלו להשתמש בחוברת להערכת ההוראה-למידה בקבוצה הקטנה כנקודת מוצא להכוונת ההתפתחות המקצועית של המורים; מורי-המורים יוכלו להשתמש בחוברת כחומר עזר בתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה; המדריכים יוכלו להשתמש בחוברת כחומר עזר בהנחיית המורים; המורים יוכלו להשתמש בחוברת לבחינה עצמית ולקידום עבודתם.

ניתן להוריד את החוברת בכתובת הבאה: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/PedagogiaOfek/horaotlemida.htm
[1] בכל מקום שהשתמשנו בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

נשמע ששיטה זו יכולה לעזור מאוד לתלמידים היותר חלשים.
בהוראה לגיל הרך חשוב מאוד לתת תשומת לב אישית לכל תלמיד ותלמיד ובנוסף לעקוב אחר התקדמותו.